Tilgængelighed og bevaring af arkiver

Det er kendetegnende for vore aktiviteter, produkter og produktsammensætning.
 

Kvalitet og sikring

Scanning.dk har altid arbejdet efter kvalitetssikringssystemer, som tager udgangspunkt i vores gennemgribende og etablerede kvalitetsfokus og kultur.
Rent faktisk er det vores strategi, at selskabet skal have den højeste kvalitet i markedet, hvad enten det angår service, produkter, miljø og arbejdsmiljø.
 

De fleste af vores produkter fremstilles også på ISO 9001 certificerede fabrikker i og udenfor Europa.

Kundetilfredshed

Vi ønsker højeste kundetilfredshed. For at sikre dette gennemfører vi kundetilfredshedsmålinger og regelmæssige stikprøvekontroller blandt kunder. Alle vores medarbejdere er ansvarlige for kvaliteten af deres eget arbejde og for at bidrage til virksomhedens samlede kvalitetssikring.

Vores mål er at forebygge fejl ved løbende at identificere, rette og eliminere disse og eventuelle afvigelser.

Sikring

Et eksempel på vor sikringsfokusering er, at alt personale skal have rene straffeattester.

Vi kan håndtere fortrolig information i henhold til GDPR og er løbende sikringsvurderet af ekstern revision.

Kontakt os

Tlf. 3331 2728