Tilgængelighed og bevaring af arkiver

Det er kendetegnende for vore aktiviteter, produkter og produktsammensætning.
 

Scanning af kulturarv

Stort set alt, hvad der kan scannes – det scanner og digitalisere vi. Dette indebærer også indeksering og OCR-tolkning

her vises nogle af de typiske opgaver, vi dagligt udfører. Er din opgave ikke nævnt, så ring og spørg os

Historiske bøger, der ikke tåler at blive udsat for fysisk påvirkning.

Originalt tegningsmateriale fra museer og arkiver, der kræver nænsom håndtering og behandling

Breve, manuskripter og andet historisk materiale.

Vi digitaliserer aviser, hvad enten det er fra mikrofilm, løse originalsider eller indbundne bøger.

Historiske fotos digitaliserer vi på specialscannere, der ikke beskadiger materialet.

Kontakt os

Tlf. 3331 2728